Úvodní stránka » Hrad I - řemesla

Prohlídkové trasy: Hrad I - řemesla

Doba prohlídky: 50 - 60 minut

Přístupná pouze s průvodcem.

 

LapidariumProhlídka začíná v lapidáriu, které se nachází v původním hradním sklepení pod hradním traktem. K vidění jsou zde kamenné stavební prvky románského, gotického, renesančního i barokního slohu (ostění, portály, erby aj.) a smírčí kameny.

 

 

 

thumb-2

Lékárna „U Černého orla„ - barokní lékárna venkovského typu z 18. století, jejíž součástí je laboratoř umístěná v prostorách bývalé renesanční černé kuchyně. Lékárna je vybavena váhami, stojatkami, laboratorními pomůckami, lékovkami, hmoždíři aj.

 

 

  

Kupecký krámKupecký krám pochází z 19. století a patřil rodině Chlebečkově. Jedná se o ucelený soubor originálního vybavení včetně vývěsního štítu s dvouocasou mořskou pannou.

 

 

  

 

Stará řemeslaStará řemesla – expozici tvoří: dílny pekaře, řezníka, cukráře a perníkáře. Textilní výrobu připomínají tkalcovská a soukenická dílna, dílna barvíře a dílna krejčího a švadleny. Dalšími řemesly zastoupenými v expozici je hrnčířství, kamnářství, ševcovství a na závěr truhlářství, bednářství, kolářství a stolařství.