Zveme Vás do muzea:


Srdečně Vás zveme na zimní cyklus přednášek věnovaných tomu, co se v muzeu dělá a proč:

"Rodina a společnost dnes a před 200 lety"
- 25. ledna 2018, 17.00 hodin, Městské muzem Polná
- přednáší PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.
- více informací zde


"Historická knižní vazba a její restaurování"
- 8. února 2018
- přednáší Ing. Marie Benešová

"Letecké boje nad protektorátem a jejich pozůstatky na Vysočině"
- 22. února 2018
- přednáší Mgr. Jaroslav Bašta


PF 2018

Muzejně - historický kroužek
Ve spolupráci s DDM Polná otevíráme "Muzejně-historický kroužek". Kroužek je určen pro žáky 2. stupně ZŠ a bude probíhat převážně v prostorách Muzea a polenského hradu. Účastníci se mohou těšit na spoustu zajímavostí a informací ze života lidí ve středověku. Budou mít možnost nahlédnout do prostorů, kam běžný návštěvník nemůže. Dostanou šanci podílet se na činnosti muzea a možnost vytvořit vlastní výstavu pro veřejnost. Více informací zde: http://www.ddmpolna.cz/krouzky-a-kurzy/743-muzejne-historicky-krouzek