Zveme Vás do muzea:


Velikonoce na hradě s koulením vajec

Velikonoce na hradě 2018


Výstava Dráteníkův rok

Dráteníkův rok


Muzejně - historický kroužek
Ve spolupráci s DDM Polná otevíráme "Muzejně-historický kroužek". Kroužek je určen pro žáky 2. stupně ZŠ a bude probíhat převážně v prostorách Muzea a polenského hradu. Účastníci se mohou těšit na spoustu zajímavostí a informací ze života lidí ve středověku. Budou mít možnost nahlédnout do prostorů, kam běžný návštěvník nemůže. Dostanou šanci podílet se na činnosti muzea a možnost vytvořit vlastní výstavu pro veřejnost. Více informací zde: http://www.ddmpolna.cz/krouzky-a-kurzy/743-muzejne-historicky-krouzek