Úvodní stránka » Muzejní spolek

Muzejní spolek

Spolek polenského muzea v Polné

Činnosti Spolku polenského muzea v Polné je rozděleno již tradičně do celkem pěti hlavních bodů. Tyto činnosti jsou předmětem spolkové práce, a jsou obsaženy ve spolkových stanovách.

  1. Přednášková činnost
  2. Spolupráce s Městským muzeem v Polné
  3. Vědeckovýzkumná činnost
  4. Publikační a vydavatelská činnost
  5. Další činnost