Spolek polenského muzea

Spolek polenského muzea v Polné, z. s.
Zámek 486
588 13  Polná
IČ: 60575506

Spolek polenského muzea v Polné byl zřízen za účelem podporování rozvoje regionálního bádání v oblasti historie a přírodních věd a zpřístupňování výsledků vědeckého poznání nejširším vrstvám obyvatelstva. Tohoto účelu se spolek snaží dosáhnout především:

  • úzkou spoluprací s Městským muzeem Polná
  • propagací a podporou sběratelské činnosti muzea
  • pořádáním přednášek, besed, exkurzí a výstav tematicky zaměřených k problematice regionu
  • historickým bádáním a publikováním prací k dějinám Polné a regionu
  • podporou badatelské činnosti členů spolku a dalších zájemců o dějiny Polné a regionu.

Kontakty: