Knihovna Městského muzea Polná

Veřejně přístupná knihovna

Veřejně přístupná základní knihovna se specializovanými fondy evidovaná Ministerstvem kultury pod evid. č. 6362/2008. Knihovní fond je specializovaný, tvořený především dokumenty vztahujícími se k odborné činnosti muzea. Jsou doplňovány dle možností a potřeb muzea. Knihovní fond se půjčuje pouze prezenčně ke studiu ve studovně. Knihovna také poskytuje veřejnosti přístup k bezplatným informacím na internetu.

Knihovní fond

Knihovní fond je specializovaný, tvořený především dokumenty vztahujícími se k odborné činnosti muzea. Základní okruhy tvořící fond jsou:

  • školství (vztahující se ke sb. fondu Stará polenská škola)

  • lékárenství (vztahující se ke sb. fondu Lékárna U černého orla)

  • řemesla (vztahující se ke sb. fondu řemesel)

  • hodinářství (vztahující se ke sb. fondu hodin)

  • historie ČR, regionu Vysočina, mikrokregionu Polensko

  • etnografie (kroje, bydlení, zvyky)

  • 1. sv. válka a čs. legie (vztahující se k expozici „Vznik ČSR a Legionáři“)

 On-line katalog

Badatelna

Součástí knihovny je muzejní badatelna. Je přístupná pro všechny zájemce o studium muzejních sbírek a knihovního fondu. Její provoz se řídí platným badatelským a knihovním řádem. V případě domluvy je možná i návštěva mimo otevírací dobu. Návštěvu je vždy lépe předem domluvit s pracovníky muzea. Tel.: 567 212 336

Knihovní řád [Ke stažení]
Seznam knihovního fondu [Ke stažení]
Badatelský řád [Ke stažení]

 

Kontakt

Telefon: 567 212 336

E-mail: muzeum@muzeum-polna.cz

Odpovědný pracovník: Mgr. Jana Hanusková

Adresa:
Městské muzeum Polná - Knihovna
Zámek 486
588 13 Polná

 

Provozní doba

pondělí – pátek 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00