Publikace

Městské muzeum Polná se věnuje také vlastní odborné publikační činnosti s cílem zdokumentovat ucelené soubory svého sbírkového fondu, jejich původ, historii i související dobové reálie. 

 Všechny uvedené knihy můžete zakoupit na pokladně našeho muzea!

Dostupnost vybarného titulu v knižních e-shopech zjistíte nejsnáze zadáním názvu knihy do internetového vyhledavače. Publikace Malý poklad z velkého světa a Pod ochranou asklépia lze zakoupit i ve vybraných knihkupectvích v Praze a Brně.

Katalog historických hodin ze sbírek Městského muzea Polná

Autoři: Alena Vyskočilová, Jaromír Ondráček
Rok vydání: 2013, počet stran: 58
Cena na pokladně muzea: 79 Kč

Sbírka hodin polenského muzea, které je katalog věnován, čítá více než 200 kusů hodin, hodinových strojů a kapesních hodinek především z druhé poloviny osmnáctého století a století devatenáctého. Publikace se věnuje historii hodinářského řemesla, a to nejen v Polné, a je doprovázena bohatým obrazovým materiálem.

katalog-historickych-hodin.jpg

jan-adolf-vitek.jpg

Jan Adolf Vítek (1899-1950)

Autor: Jan Štěpánek
Rok vydání: 2017, počet stran: 34
Cena na pokladně muzea: 60 Kč

Publikace se věnuje životu a dílu pražského sochaře Jana Adolfa Vítka (1899–1950), rodáka z Polné, jehož výrazově silné umělecké reflexe nacistických perzekucí a s nimi spojených lidských tragédií, začaly být odbornou kritikou oceňovány během 2. světové války. Kromě textové části, ve které se věnuje jeho životu a tvůrčím útrapám, její zásadní část tvoří katalog fotografií umělcova díla, jehož významná část se nachází ve sbírkách Městského muzea Polná.

Malý poklad z velkého světa. Renesanční šperky rodu Zejdliců ze Šenfeldu

Autoři: Dana Stehlíková, Filip Plašil, Jan Štěpánek
Rok vydání: 2020, počet stran: 80
Cena na pokladně muzea: 390 Kč

Vizuálně velmi atraktivní publikace zpracovává téma tzv. Polenského pokladu, souboru manýristických šperků, devocionálií a oděvů, který byl nalezen roku 1916 v hrobce šlechtického rodu Žejdliců ze Šenfeldu, umístěné v kryptě polenského kostela Nanebevzetí Panny Marie. Publikace, obohacená řadou krásných fotografií, se věnuje nejen samotnému „polenskému pokladu“, ale i historii rodu Žejdliců ze Šenfeldu, kteří vlastnili polenské panství na přelomu 15. a 16. století.

maly-poklad-z-velkeho-sveta.jpg

zmizeli-polensti-sousede-2.jpg

Zmizelí polenští sousedé

Autor: Marta Vomelová
Rok vydání: 2022, počet stran: 60
Cena na pokladně muzea: 95 Kč

Jmenný seznam zmizelých polenských sousedů

Autor: Marta Vomelová
Rok vydání: 2022, počet stran: 34
Cena na pokladně muzea: 20 Kč

Obě publikace vznikly jako doprovodný text k výstavě, pořádané Městským muzeem v roce 2022, na připomínku 80 let, které uplynuly od chvíle, kdy část polenských občanů židovského původu zmizela ze svých domovů. Publikace jsou věnovány osudům a autobiografickým datům konkrétních polenských židovských rodin za II. světové války, jenž jsou  zasazeny do dobového dějinného a politického kontextu.

Lidové podmalby na skle ze sbírek muzea v Polné

Autor: Jiří Belis
Rok vydání: 2023, počet stran: 36
Cena na pokladně muzea: 90 Kč

Katalog k výstavě konané v roce 2023 prezentuje ucelenou sbírku podmaleb, jež jsou v majetku Městského muzea Polná. Kvalitní obrazové reprodukce, které tvoří zásadní část publikace, jsou uspořádány do regionálně utříděných skupin a doplněny průvodním textem autora výstavy.

lidove-podmalby-na-skle-2.jpg

pod-ochranou-aklepia.jpg

Pod ochranou Asklépia. Z historie Lékárny U Černého orla v Polné

Autoři: Daniela Boháčková, Filip Plašil, Ivan Prokop, Jan Štěpánek
Rok vydání: 2023, počet stran: 80
Cena na pokladně muzea: 290 Kč

Velmi čtivě a barvitě podanou historii polenské lékárny v atraktivním vizuálním pojetí nabízí publikace zpracovaná kolektivem autorů. Kniha se vůbec poprvé komplexně zabývá tématem Lékárny U Černého orla v Polné, která je veřejnosti známa jako jedniná dochovaná apatyka venkovského typu z přelomu 18. a 19. století. Kromě historie lékárenství a polenské lékárny se autoři  věnují jejímu mobiliáři, který se stal základem samostatné muzejní expozice,  i osobnostem, které se k tématu váží.