Úvodní stránka » Pro školy

Nabídka přednášek pro školy

Témata přednášek:

  1. Co je to muzeum?
  2. Vznik Polné, založení hradu a trhové vsi
  3. Polná v 19. století
  4. První světová válka, čs. legie a legionáři
  5. Dějiny školství, Stará polenská škola

 

Přednášky probíhají v prostorách Městského muzea Polná. U označených přednášek je možno využít pracovní listy. Mimo turistickou sezónu je třeba počítat s nižší teplotou v expozicích původního hradu a Staré školy (jedná se o prostory bez vytápění). Poplatek činí 20,- Kč za žáka.  

Bližší informace a dojednání termínu poskytneme mailem muzeum@muzeum-polna.cz nebo na telefonních číslech 567 212 336 (kancelář), 777 229 073 (mobil).

 

Více k jednotlivým přednáškám

1.     Co je to muzeum?

Obsah: interaktivní prohlídka expozice historie Polné, historických hodin a depozitáře zaměřená na péči o sbírkové předměty

Přednášející: Alena Vyskočilová

Určení: I. a II. stupeň ZŠ

Pracovní list: ne

 

2.     Vznik Polné, založení hradu a trhové vsi

Obsah: období 13.-15. století v regionálních souvislostech

Přednášející: Alena Vyskočilová, Jaroslav Beneš

Určení: II. stupeň ZŠ

Pracovní list: ne

3.     Polná v 19. století

Obsah: přednáška v expozici Řemesel, Kupeckého krámu, Síně rodáků a v expozici Život na venkově přiblíží způsob života obyvatel města, významné osobnosti i zásadní události, jakými byl např. revoluční rok 1848 nebo požár města roku 1863
Přenášející: Alena Vyskočilová

Určení: II. stupeň ZŠ

Pracovní list: ano

4.     První světová válka, čs. legie a legionáři

Obsah: přednáška v expozici 1. světové války a čs. legií, kde je kromě dobových artefaktů i maketa legionářského vozu „těplušky“
Přednášející: Alena Vyskočilová

Určení: II. stupeň ZŠ

Pracovní list: ano

 

5.     Dějiny školství, Stará polenská škola

Obsah: prohlídka expozice Staré školy s výkladem zaměřeným na historii školství
Přednášející: Barbora Jarošová, Michaela Škorpíková 

Určení: I. a II. stupeň ZŠ

Pracovní list: ano