Nabídka programu pro školy

Co nabízí muzeum mateřským, základním a středním školám?

Základní nabídka:

Vám a Vašim žákům a studentům nabízíme komentované prohlídky kterékoliv z našich návštěvnických expozic, vždy přizpůsobené věku dětí.

Pro účely školních, táborových nebo skupinových výletů s dětmi doporučujeme oblíbenou kombinaci Stará škola a Hrad I (školní třída, kabinet přírodopisu, byt učitele, černá kuchyně, lapidárium, barokní lékárna, kupecký krám a stará řemesla) v rozsahu  od 9 do 12 hodin, kdy je mezi prohlídkami obou expozic dostatečná časová rezerva pro odpočinek, svačinu, návštěvu parkánu s voliérami dravců, k nákupu suvenýrů či využití toalet. Komentované prohlídky můžete objednávat telefonicky na čísle 567 212 336.

Speciální nabídka:

V případě Vašeho zájmu pro Vás zrealizujeme tématické edukační programy  - jejich nabídku najdete  v seznamu níže. Tyto programy objednávejte prosím vždy e-mailem na adresu: muzeum@muzeum-polna.cz . V odpovědi se Vám ozve osoba přímo odpovědná za zvolený program a poskytne Vám bližší informace a termín.  

Co je muzeum

Téma: Proč sbírat staré předměty? Co nám můžou říct? Co se v muzeu dělá, jak a proč? 
Forma a místo: Interaktivní program v muzejní expozici a depozitáři.
Určení: 3.- 6. třída
Časová dotace: 40 - 60 minut

„O čase“ 

Téma:  Exkurz do našeho přemýšlení o čase a do počátků jeho měření  -  hodiny vodní, svícové, sluneční, mechanické…
Forma a místo: Interaktivní program v expozici historických hodin na trase Muzeum.
Určení: I. a II. stupeň ZŠ
Časová dotace: 30-45 minut

Dějiny školství 

Téma: interaktivní výukový program zaměřený na vývoj a hlavní milníky v dějinách školství  - odehrává se ve třídě, kabinetech a dalších prostorách expozice Staré školy v Polné
Určení: I. a II. stupeň ZŠ
Časová dotace: 30 - 45 minut

Vznik Polné, založení hradu a trhové vsi

Téma: Období 13.-15. století v regionálních souvislostech.
Forma a místo: Výukový program v exteriérech a interiérech hradu.
Určení: II. stupeň ZŠ
Časová dotace: 40 minut

Polná v 19. století 

Téma: Život v Polné na pozadí dějinných událostí 19. století. 
Kde: Výukový program v dobových kulisách Síně rodáků, expozice venkova a muzea.
Určení: II. stupeň ZŠ
Časová dotace: 40 - 50 minut

První světová válka, čs. legie a legionáři 

Téma: Příčiny a okolnosti vypuknutí Velké války, situace Čechů a vznik československých legií s konkrétním dopadem na polenské občany.
Varianty dle ročníku, požadované šíře a hloubky záběru a časových možností školy.
I.    Komentovaná prohlídka expozice I. světové války a čs. Legií se zapojením žáků  - širší dějinný kontext s poukazem na polenské osudy.
II.   Příběh Jana Večeři, legionáře v Rusku - individuální polenský příběh na pozadí Velké války a legionářských bojů.
Určení: II. stupeň ZŠ
Časová dotace: I: 60 - 75 minut / II: 30 - 40 minut

Vstupné pro žáky a studenty:  40,- Kč
Platba možná hotově, kartou nebo na fakturu.
Pedagog a asistenti mají vstup zdarma.

Rezervace nutná, objednávky na email

Všechny uvedené akce probíhají v prostorách Městského muzea Polná  - v expozicích, výstavním sále nebo depozitářích.  

Těšíme se na Vás a Vaše žáky, stejně jako na dětské táborníky a výletníky!