Úvodní stránka » Sbírky

Sbírky

Městské muzeum Polná spravuje sbírkový fond čítající kolem 100.000 sbírkových předmětů. Kromě jiného jsou součástí sbírek ucelené fondy barokní „Lékárny u Černého orla“, „Staré polenské školy“, sbírka „Kupecký krám“, velký soubor řemesel a ojedinělá sbírka hodin. Všechny tyto fondy jsou součástí stálých expozic. 


Lékárna U černého orlaSoubor „Lékárna U černého orla v Polné“, (CES – Městské muzeum Polná – lékárna) představuje zachovalý celek venkovské barokní lékárny, jedné z osmi lékáren tehdejšího Čáslavského kraje, původní zařízení včetně přístrojů, nástrojů, nádob, stojatek a dřevěných krabic na byliny. 

Soubor „Stará polenská škola“,(CES – Městské muzeum Polná – stará škola) je zachovalý celek školy z přelomu 18. a 19. století, dle původního inventáře představen v samostatné expozici sestávající z plně vybavené třídy, kabinetů, bytu učitele a dvou černých kuchyní. 

Kupecký krám rodiny Chlebečkovy z 19. století, (CES – Městské muzeum Polná – kupecký krám) součástí sbírky jsou zásobníky na kávu, kleště na cukr nebo např. láhve na minerálku, fond je průběžně doplňován přírůstky. 

CES – Městské muzeum Polná – sbírka historická: 

Fond řemesel zahrnuje širokou škálu řemesel doložených v Polné v 19. století – pekař, perníkář, řezník, tkadlec, soukeník, barvíř, hrnčíř, krejčí, obuvník, tesař, truhlář, bednář, kolář a další. 

Sbírka historických hodin čítá na 250 kusů, většina je součástí stálé expozice. 

Kromě výše uvedených celků jsou ve sbírkách Městského muzea Polná mimo jiné i tyto historické unikáty:

Plastika „Ukřižovaný“ z počátku 14. století – torzo Krista v životní velikosti, památka I. kategorie. 

Součástí sbírek Městského muzea v Polné je část hrobové výbavy z hrobky rodu Žejdliců ze Šenfeldu, kteří vlastnili Polnou v letech 1597 až 1621. Jedná se o  dětské cínové rakve  Polyxeny a Eusebie Aliny Žejdlicových (+1619, 1622), soubor manýristických šperků z počátku 17. století a textilie a kožené části oděvů Anny Marie Žejdlicové, rozené Berkové z Dubé, a její dcery Polyxeny. 

Kniha literátského bratrstva z roku 1688, rukopis vyvázaný v dřevěných deskách potažených kůží, mosazné kování. 

Antifonář z 1. poloviny 15. století, ručně psáno na pergamenu, vyvázáno v dřevěných deskách potažených světlou kůží, bohaté mosazné kování.

Plastika sv. Kateřiny ze 14. století.