Sbírky Městského muzea Polná

Městské muzeum Polná spravuje sbírkový fond čítající kolem 100 000 sbírkových předmětů, z nichž převážná část dokumentuje historii polenského regionu. Součástí sbírek jsou ucelené fondy Lékárna U Černého orlaStará polenská školaKupecký krám, velký soubor řemesel a ojedinělá sbírka hodin. Kromě výše uvedených celků jsou ve sbírkách také tyto unikáty:

  • Plastika „Ukřižovaný“ z počátku 14. století – torzo Krista v životní velikosti, památka I. kategorie.
  • Část hrobové výbavy z hrobky rodu Žejdliců ze Šenfeldu, kteří vlastnili Polnou v letech 1597 až 1621. Jedná se o  dětské cínové rakve  Polyxeny a Eusebie Aliny Žejdlicových (+1619, 1622), soubor manýristických šperků z počátku 17. století a textilie a kožené části oděvů Anny Marie Žejdlicové, rozené Berkové z Dubé, a její dcery Polyxeny.
  • Kniha literátského bratrstva z roku 1688, rukopis vyvázaný v dřevěných deskách potažených kůží, mosazné kování.
  • Antifonář z 1. poloviny 15. století, ručně psáno na pergamenu, vyvázáno v dřevěných deskách potažených světlou kůží, bohaté mosazné kování.
  • Plastika sv. Kateřiny ze 14. století.

Sbírky Městského muzea Polná jsou zapsány v Centrální evidenci sbírek vedené Ministerstvem kultury, a to ve čtyřech podsbírkách:

  • Lékárna U Černého orla v Polné (CES - Městské muzeum Polná - lékárna) představuje zachovalý celek venkovské barokní lékárny, jedné z osmi lékáren tehdejšího Čáslavského kraje, původní zařízení včetně přístrojů, nástrojů, nádob, stojatek a dřevěných krabic na byliny. 
  • Stará polenská škola (CES - Městské muzeum Polná - stará škola) je zachovalý celek školy z přelomu 18. a 19. století, dle původního inventáře představen v samostatné expozici sestávající z plně vybavené třídy, kabinetů, bytu učitele a dvou černých kuchyní. 
  • Kupecký krám (CES - Městské muzeum Polná - kupecký krám) je tvořen zejména vybavením krámu rodiny Chlebečkovy z 19. století, součástí sbírky jsou zásobníky na kávu, kleště na cukr nebo např. láhve na minerálku, fond je průběžně doplňován přírůstky.
  • Historická sbírka (CES - Městské muzeum Polná - sbírka historická) zahrnuje sbírkové předměty z různých oblastí dokumentujících přírodu a život na Polensku. Její součástí je mimo jiné fond řemesel se širokou škálu řemesel doložených v Polné v 19. století – pekař, perníkář, řezník, tkadlec, soukeník, barvíř, hrnčíř, krejčí, obuvník, tesař, truhlář, bednář, kolář a další. Dále do historické sbírky náleží také sbírka historických hodin, čítající na 250 kusů, z nichž většina je součástí stálé expozice. 

Fotogalerie exponátů

Zdroj dynamické sekce: Sbírky (Fotogalerie)