Hrad a zámek Polná

Areál polenského hradu a zámku na ostrohu nad rybníkem Peklo tvoří vnitřní hrad, zámecké budovy předhradí, dvě nádvoří, parkán a prostor bývalé zahrady.

Dochované hradní a zámecké části dokumentují architektonický vývoj areálu v rámci jednotlivých uměleckých slohů. Vidět lze část gotického hradního traktu s renesančně upravovaným křídlem, dochovanou část gotického opevnění – parkán s baštou, barokní zámeckou část spolu s kašnou, datovanou letopočtem 1693. V tzv. Kunštátském sále hradu jsou zachované pozdně gotické klenby a zbytky renesančních maleb.

Areál patří Městu Polná a je významným kulturním a společenským centrem města. Sídlí zde městské muzeum, základní umělecká škola, kulturní středisko s kulturním sálem, restaurace s ubytováním a kino. V prostoru hradního parkánu se nachází voliéry s dravci a prostor bývalé zahrady byl přebudován na letní scénu.

Od dubna do konce října je areál i objekt hradu a zámku, včetně svých expozic a prohlídkových tras, plně přístupný veřejnosti. Zejména v letním období se pak areálu koná řada hudebních sa kulturně společenských akcí.

Zdroj dynamické sekce: Hrad a zámek (Fotogalerie)