ikonka

Prohlídková trasa:
Hrad II – trasa historická

Doba prohlídky: 50–60 minut

Přístupná pouze s průvodcem

Tato hradní trasa Vás uvítá na druhém hradním nádvoří a následně provede druhým a třetím nadzemním podlažím hradu, kam vystoupáte po kamenném schodišti.  Seznámíte se s architektonickými proměnami hradu a zámku, zdejšími pány a s nimi související slavnou i méně slavnou historií polenského hradu, přilehlého panství a města.

Erbovní sál

je první místností hradní prohlídky, vyzdobenou plastikami erbů rodin, v jejichž vlastnictví se polenský hrad kdysi nacházel. Z původních exponátů stojí za zmínku sečné zbraně z 15.–17. století, renesanční pieta malovaná na dřevě, kovové truhlice či tepaný malovaný svícen z období renesance, pocházející pravděpodobně ještě z původního gotického kostela Matky Boží v Polné.

Ditrichštejnský sál

je dalším sálem prohlídky, ve kterém můžete obdivovat pseudobarokní nábytek - za pozornost stojí například intarzovaný sekretář s původní koženkovou tapetou či nezvyklý exemplář komody kombinované s psacím stolem - a portréty členů rodu Ditrichštejnů, o nichž a jejich působení na polenském panství si poslechnete výklad. Expozici doplňuje několik desítek kusů cínového nádobí různé provenience.

Kunštátský sál

je nejkrásnější místností hradu. Sál nese název podle nejstarší části místnosti – erbovní chodby s pozdně gotickou klenbou, zbudované Viktorinem z Kunštátu. Větší část stěn místnosti vyplňují restaurované malby (zelené rozviliny) pocházející z renesanční přestavby za Zachariáše z Hradce v letech 1585–1586. Za pozornost stojí též nejstarší vyobrazení erbu knížat z Minsterberka na našem území či cechovní truhlice. V současné době místnost slouží také jako obřadní síň Městského úřadu Polná.  

Měšťanské pokoje

představují bytovou kulturu poloviny 19. století. První z nich je vybaven typickým biedermayerovým nábytkem včetně psacího stolku z pozůstalosti polenského rodáka Karla Knittla, dirigenta a ředitele pražské konzervatoře. Zde umístěné skleníky obsahují ukázku porcelánu a kameniny. Vašemu zájmu jistě neujdou ani empírová litinová kamna z ditrichštejnských železáren. Posledním protorem druhého patra je pak pseudorokový salónek vybavený soubory nábytku z druhého rokoka a období historismu. Součástí prezentace je i vranovský a chodovský porcelán.

Vznik a historie muzea

jsou prezentovány ve 2. nadzemním patře hradu na několika panelech v předsálí Síně rodáků. Prostřednictvím fotografií a dokumentů, spolu s poskytnutým výkladem, se můžete seznámit se stavem polenského hradu před jeho novodobou rekonstrukcí muzejníky ve dvacátých letech dvacátého století. Na dobových materiálech se Vám představí nejvýznamnější ze zdejších osobností a pracovníků muzea i proměny muzejních expozic za uplynulé století. Prezentovány jsou zde i pozdně gotické fragmenty kachlů nalezené v areálu polenského hradu.

Síň rodáků

zde se seznámíte s osudy a odkazem nejvýznamnějších rodáků města Polné. Pomocí panelů a trojrozměrných exponátů je veřejnosti představen varhanní virtuos Josef Kuhn, sochař Jan Adolf Vítek, akademický malíř Karel Ludvík Klusáček, spisovatelka Vlasta Pittnerová, továrník Karel Varhánek a starosta Antonín Pittner, ke kterému se váže i panel Národní obrození na Polensku. K vidění jsou například plastiky sochaře Vítka, vlastnoručně malovaná ložnice malíře Klusáčka a jím vytvořená vitráž s motivem sv. Václava či psací stůl spisovatelky Pittnerové. 

Expozice života na venkově

Vám přiblíží život venkovského obyvatelstva zejména v 18. a 19. století. Panely s informacemi a fotografiemi zde doplňuje náčiní užívané v domácnostech v uplynulých dvou staletích. Expozice prezentuje vybavení venkovské domácnosti z 19. století i zařízení německé a české kuchyně z našeho regionu z 30. let 20. století. 

Expozice 1. světové války a legií

V závěru prohlídkové trasy na Vás čeká sbírka trojrozměrných exponátů  jako jsou střelné a sečné zbraně, dělostřelecké granáty a nábojnice, plynová maska pro koně, polní telefon, a především věrná maketa legionářského vagónu (oproti originálu zmenšená o třetinu) včetně dobového vybavení. Pro muzeum ji vyrobil jeden z polenských legionářů ve 30. letech 20. století.  V průvodním slovu i na umístěných panelech se dozvíte řadu informací o  počátcích a průběhu 1. světové války a historii československých legií. Mrazivým dokladem přímého dopadu těchto událostí do života města a jeho obyvatel jsou mimo jiné i soupisy jme, fotografie a příběhy vojáků a legionářů z Polenska. 

Zdroj dynamické sekce: Hrad_I (Fotogalerie)

Další prohlídkové trasy