ikonka

Prohlídková trasa:
Hrad I – řemesla

Doba prohlídky: 50–60 minut

Přístupná pouze s průvodcem

Tato prohlídková trasa Vás provede hradním sklepením a prvním nadzemním podlažím hradu. Prohlédnete si lapidárium, dochovaný inventář polenské lékárny  „U Černého orla“, expozici kupeckého krámu a starých řemesel a na závěr Vás čeká hladomorna.

Lapidárium

je umístěno v prostoru hradního sklepení. Ve dvou místnostech jsou uloženy především kamenné artefakty – pozůstatky zbořených částí hradu (části ostění, slepé kružby, kuželková balustráda atp.), několik náhrobníků a smírčích kamenů, kostelní pokladnička na milodary z období gotiky, části bývalého hradního mlýna… Za pozornost stojí klenutý strop ze 13. století.

Lékárna U Černého orla

představuje jednu z ojedinělých expozic lékárenství na našem území. Většina vystavovaných předmětů pochází z původní lékárny na polenském náměstí. Expozici tvoří oddělení oficíny, materiálky a laboratoře. Mobiliář pochází z přelomu 18. a 19. století. Z vybavení možno jmenovat nádobky na uchování léčiv – tzv. srdcovky, stojatky a další. Dřevěné nádoby a krabice na sušené byliny vyzdobil polenský malíř Karel Kasal. Nedílnou součástí expozice je i veškeré lékárnické náčiní, včetně vybavení laboratoře (křivule, lis na byliny, sušička atd.).

Kupecký krám

je umístěn stejně jako expozice řemesel v přízemí části hradu. Vybavení obchodu z první poloviny 19. století pochází z odkazu polenské rodiny Chlebečkovy. Znakem krámu je dřevěná plastika dvouocasé mořské panny. K vidění jsou např. zásobnice na kávu, cukrářské kleště, různé druhy vah i s kamennými závažími, kameninové lahve na minerální vody atp.

Expozice řemesel

seznamuje návštěvníky s tradičními řemesly pekaře, perníkáře, řezníka, ševce, hrnčíře a kamnáře. Rozsáhleji jsou prezentována řemesla zabývající se zpracováním látek a dřeva. U každého řemesla jsou vystaveny charakteristické pracovní nástroje (kupř. šindelářský dědek či vlk, barvířský kotel a koule, tesařský „macek“, tkalcovský stav…) a výrobky. 

Hladomorna

Součástí trasy je také prostor bývalé hradní ledárny, prezentované jako tzv. hladomorna. Jedná se o prostorově menší expozici zpřístupněnou již od dvacátých let 20. století. Pověstmi opředená "hladomorna" se těší oblibě zejména nejmenších návštěvníků.

Zdroj dynamické sekce: Hrad_I (Fotogalerie)

Další prohlídkové trasy