ikonka

Prohlídková trasa:
Muzeum

Doba prohlídky: individuální

Přístupná bez průvodce

Prohlídková trasa se nachází v muzejní, zámecké části objektu. Je tvořena třemi sály v prostoru za pokladnou.

Proměny Polné

V prvním sále se můžete zcela dle svého zájmu a zaujetí ponořit do stručné historie Polné a bývalého polenského panství v odbobí od 13. do 19. století. Nachází se zde exponáty dokumentující pestrou historii Polné i informační panely se základními dějinnými milníky a zajímavostmi. Nejvýznamějším předmětem, který je zde vystaven, je plastika Krista z přelomu 13. a 14. století.

Expozice hodin a hodinářství

Tato stálá expozice tvoří pomyslné centrum muzejní trasy. Prezentován je zde soubor přibližně 190 hodinových strojů od kapesních hodinek po věžní hodinový stroj, z nichž nezanedbatelnou část tvoří sbírka slunečních, barokních a klasicistních hodin. Dále se v expozici nacházejí funkční hodinové stroje a hrací strojky i rekonstruovaný orchestrion, jehož tóny nekomprosmisně naplní celou místnost i přilehlé prostory po vhození mince. Kromě odborných historických a hodinářských informací o jednotlivých exponátech se zde dočtete také o původu a vývoji sbírky hodin Městského muzea v Polné, principech měření času v historii, o polenském hodináři Grossovi a historii hodinářského učiliště v Polné. Součástí expozice je i exkurs do hodinářského řemesla.

Rérychova galerie

Poslední sál, pojmenovaný po jednom z výzmamných polenských muzejníků, je věnován sezóním výstavám. Jejich seznam najdete v sekci Akce a výstavy, ty aktuální pak i na homepage tohoto webu.

Zdroj dynamické sekce: Trasa Muzeum (Fotogalerie)

Další prohlídkové trasy