Prohlídkové trasy: Muzeum

Doba prohlídky - individuální

Přístupná bez průvodce

Prohlídková trasa "Muzeum" se skládá ze tří prostor.

V prvním sále se nachází expozice "Proměny Polné", která stručně představuje historii města a panství Polná od 13. do 19. století. Nachází se zde exponáty dokumentující pestrou historii Polné. Nejvýznamějším předmětem, který je zde vystaven, je plastika Krista z přelomu 13. a 14. století.

Centrem trasy je stálá expozice hodin a hodinářství. V expozici se nachází přibližně 190 hodinových strojů od kapesních hodinek po věžní hodinový stroj, z nichž nezanedbatelnou část tvoří sbírka slunečních, barokních a klasicistních hodin. Dále se v expozici nacházejí funkční hodinové stroje a hrací strojky i funkční orchestrion. Kromě odborných historických a hodinářských informací o jednotlivých exponátech se zde dozvíte také o historii sbírky hodin Městského muzea v Polné, principech měření času v historii, o polenském hodináři Grossovi a historii hodinářského učiliště v Polné. Součástí expozice je i exkurs do hodinářského řemesla.

Poslední sál, tzv. "Rérychova galerie", je věnován sezóním výstavám.

ČLENSTVÍ A PROJEKTY

Logo FacebookMuzea a galerie na Vysočině on-lineAsociace muzeí a galerií ČRCentrální evidence sbírekeSbírkyLogo Objevuj památkyDo muzea