ikonka

Prohlídková trasa:
Stará škola

Doba prohlídky: 45 minut

Přístupná pouze s průvodcem

Stará polenská škola je samostatnou expozicí, umístěnou cca 250 m směrem  od zámku k náměstí v tzv. Brožově domě v Poděbradově ulici, čp. 77. Dokumentuje historii školství od konce 18. století do konce 19. století. Její soubor je tvořen úplným interiérem třídy z poloviny 19. sto­letí, který Vás okouzlí a pohltí svou atmosférou, dále bytem učitele, kabinetem přírodnin a dvěma dochovalými černými kuchyněmi, které tvoří původní vybavení původního domu.

Školní třída

věrně prezentuje podobu 4. třídy polenské školy v roce 1866. Je vybavena lavicemi, tabulí, učebnicemi i různými pomůckami pro výuku včetně originálního modelu těžební věže. A nechybí ani rákoska :-) .

Kabinet přírodnin

je rozdělen do dvou místností. Nachází se zde zejména různé učební pomůcky – fyzikální přístroje, mineralogická sbírka, vycpané zvířecí exponáty jako např. mořští tvorové, krokodýl, ptáci a sbírka brouků. Nejznámějším exponátem je dvouhlavé tele.

Byt učitele

je vybaven především předměty, které patřily polenskému učiteli Antonínu Klusáčkovi – nábytkem z 19. století, hudebními nástroji a knihovnou.

Černá kuchyně

Trasu doplňují dvě černé kuchyně, které se v prostoru domu, jež dnes slouží jako expozice Staré školy, dochovaly v původní podobě.

 

Výstavka

Jedna z místností expozice prezentuje práce žáků polenské školy a školní lavice z různých historických období.

Většina exponátů, která je na trase vystavena, pochází z inventáře polenské školy, která sídlila do konce 19. století v budově tzv. Kaplanky. Původní expozice „Stará škola“ byla uspořádána již zakladatelem muzea Břetislavem Rérychem v roce 1900. V průběhu let byla neustále doplňována a obohacována dalšími exponáty. V roce 1960 byla zapůjčena do Valdštejnského paláce v Praze a následně v roce 1964 přemístěna do zrekonstruovaného historického domu čp. 77 v Poděbradově ulici, kde se nachází dodnes. V České republice ojedinělou expozici doplnil a nově uspořádal bývalý vedoucí muzea Bohuslav Hladík.

Zdroj dynamické sekce: Stará škola (Fotogalerie)

Další prohlídkové trasy