Městské muzeum Polná

Muzejní mise a poslání

Městské muzeum Polná je příspěvkovou organizací zřizovanou Městem Polná. Najdete nás v zámecké věži na prvním nádvoří areálu polenského hradu a zámku. Spravujeme objekt hradu, východní křídlo zámku a dům čp. 77 v Poděbradově ulici.

Shromažďujeme, spravujeme a prezentujeme sbírky dokumentující vznik a vývoj přírody a společnosti se zaměřením na město Polná a polenský region. Část těchto sbírek zpřístupňujeme návštěvníkům v rámci přípravy expozic a výstav. Sbírkové předměty také zapůjčujeme do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty. Provozujeme odbornou muzejní knihovnu, poskytujeme badatelský servis veřejnosti, pořádáme přednášky a vzdělávací akce a vydáváme neperiodické publikace související tematicky s činností muzea. Pořádáme také celou řadu kulturních a kulturně společenských akcí.

Polenské muzeum se snaží navázat na to nejlepší z tradice prvních muzejníků a současně udržet krok s trendy současné moderní paměťové instituce. Naším úkolem je především uchovat unikátní autentické sbírkové celky příštím generacím. Díky expozicím, výstavám, akcím a publikacím se tyto sbírky  - doklady minulosti - mohou stát prostředkem, jak poznat vlastní kořeny, komunitní paměť a úspěšně tak obstát v současném globálním a multikulturním světě. 

I dnešek bude jednou historií.

 Mapka muzejních objektů:

mapa