Úvodní stránka » O muzeu

O muzeu

Polná hradPolenské muzeum je od roku 2007 samostatnou příspěvkovou organizací zřizovanou Městem Polná. Založeno bylo v roce 1895 a nejprve sídlilo v budově bývalé "Kaplanky", poblíž děkanského kostela. V současnosti je umístěno v areálu polenského hradu a zámku, původně hradu patrně z první poloviny 13. století. Zámecký areál představuje soubor objektů architektonicky rozmanitého slohového pojetí. Po rozsáhlých rekonstrukcích byla v roce 2004 veřejnosti zpřístupněna budova bývalého hradu s prohlídkovými trasami, jejichž součástí je pozdně gotický Kunštátský sál s renesanční výmalbou a původní gotické sklepy ze 13. století. V přízemí je instalována expozice kupeckého krámu spolu s původními řemesly a historická lékárna "U Černého orla" pocházející z 19. století. Ve sklepení hradu je situováno lapidárium. Muzejní expozice se nacházejí i v pravém zámeckém křídle, kde je umístěna pokladna a výstavní prostory, včetně stálé expozice historických hodin, kde je vystaveno více než 140 unikátních strojů.

Muzeum Polná bránaZámecké nádvoří je místem konání příležitostných hudebních produkcí, trhů, apod. Sídlem muzea s kancelářemi a několika depozitáři se stala zámecká věž na prvním nádvoří. V areálu hradu a zámku se také nachází kulturní sál, ZUŠ a zámecká restaurace. V památkově chráněném pozdně renesančním domě se dvěma dochovanými černými kuchyněmi v Poděbradově ulici byla instalována stálá expozice Staré polenské školy, dokumentující historii školství od poloviny 18. století do konce 19. století.