Úvodní stránka » Historie muzea

Historie muzea

historie muzeaIdea založení muzea v Polné vznikla ve čtyřicátých letech 19. století, konkrétnější podobu získala v šedesátých letech, v době kdy došlo k uvolnění politického i kulturního života po pádu Bachova absolutismu. Návrh na založení muzea z roku 1867 se ale nepodařilo realizovat. Muzeum v Polné vzniklo až v souvislosti s přípravami a konáním Českoslovanské národopisné výstavy v Praze v roce 1895. V roce 1893 byl tak jako jinde v království založen komitét pro sběr materiálů pro připravovanou národopisnou výstavu. Již roku 1894 měla veřejnost možnost na Národopisné výstavce shlédnout předměty, které měly reprezentovat Polensko na výstavě v Praze. Úspěch polenské výstavky doma i v Praze podpořil myšlenku na založení muzea a muzejního spolku. Spolek byl zaregistrován v roce 1895. Členové spolku pokračovali i nadále ve sběru hmotného i dokumentačního materiálu s cílem vybudovat v Polné muzeum. Nashromážděné sbírky byly umístěny v budově bývalé školy „na Kaplance“. Dne 1. ledna 1900 byly muzejní expozice slavnostně zpřístupěny veřejnosti. Výraznou osobností utvářející ráz muzea do roku 1936 byl učitel a vlastivědný badatel Břetislav Rérych.

Změna státního uspořádání a pozemková reforma umožnily v roce 1922, za finančního přispění podnikatele Václava Pojmanna, odkoupení polenského hradu a zámku pro potřeby polenských spolků. Sokol získal novější zámeckou část a muzejní spolek starší zchátralou hradní část. Během let 1922-1926 probíhaly na hradě stavební úpravy a rekonstrukce vnitřních prostor, které byly adaptovány pro muzejní účely. V roce 1925 byly do hradu přesunuty muzejní sbírky z „Kaplanky“. Po skonu Břetislava Rérycha v roce 1936 se vedení muzea ujala profesorka Květa Rérychová.historie muzea

V roce 1941 bylo od Sokola odkoupeno východní zámecké křídlo za účelem získání depozitárních prostor. V tomtéž roce byl zatčen a odvlečen do koncentračního tábora v Osvětimi jednatel muzejního spolku učitel Václav Škarka. V roce 1944 bylo muzeum oficiálně uzavřeno. Po osvobození bylo muzeum otevřeno 12. srpna 1945 a až do roku 1953 bylo vedeno dobrovolnými pracovníky. V roce 1953 vystřídal prof. Květu Rérychovou první placený správce muzea Bedřich Neubauer, po něm vedl muzeum promovaný filolog Matěj Hutr, kterého následoval od roku 1962 Bohuslav Hladík. Pod jeho vedením byly nově uspořádány výstavní expozice užívané pak v nezměněné podobě až do roku 1988.

 

V osmdesátých letech vedla muzeum po odchodu B. Hladíka Jitka Kruntorádová-Jeslínková, po ní se pak ve vedení muzea vystřídalo několik osob. Od roku 1988 začala v muzeu pracovat zatím předposlední ředitelka Marta Vomelová.


historie muzeaV letech 1988 až 1994 probíhala rekonstrukce východního zámeckého křídla a souběžně také rekonstrukce hradu, dokončená až v roce 2004.

 

Muzeum v Polné fungovalo od července 1963 jako pobočka jihlavského muzea Vysočiny. Pobočkou zůstalo až do roku 2006. Od 1. ledna 2007 se muzeum osamostatnilo a dnes působí coby svébytná příspěvková organizace města Polná.