Prohlídkové trasy: Stará škola

Doba prohlídky 45 minut

Přístupná pouze s průvodcem

Stará polenská škola je oddělenou expozicí, umístěnou v tzv. Brožově domě v Poděbradově ulici, čp. 77. Dokumentuje historii školství od konce 18. století do konce 19. století. Tvoří ji úplný interiér třídy z poloviny 19. sto­letí, byt učitele, kabinet přírodnin a černé kuchyně.

Školní třída věrně vypovídá o tom, jak vypadala 4. třída polenské školy v roce 1866. Je vybavena lavicemi, tabulí, učebnicemi i různými výukovými pomůckami včetně originálního modelu těžební věže.

Kabinet přírodnin je rozdělen do dvou místností. Nachází se zde zejména různé učební pomůcky – fyzikální přístroje, mineralogická sbírka, vycpané zvířecí exponáty jako např. mořští tvorové, krokodýl, ptáci a sbírka brouků. Nejznámějším exponátem je dvouhlavé tele.

Byt učitele je vybaven především předměty, které patřily polenskému učiteli Antonínu Klusáčkovi – nábytkem z 19. století, hudebními nástroji a knihovnou.

Jedna místnost je také uspořádána jako tzv. výstavka. Jsou v ní prezentovány práce žáků a školní lavice z různých historických období.

Trasu doplňují dvě černé kuchyně, které se v prostoru domu, jež dnes slouží jako expozice Staré školy, dochovaly v původní podobě.

Většina exponátů, která je na trase vystavena, pochází z inventáře polenské školy, která sídlila do konce 19. století v budově tzv. Kaplanky. Původní expozice „Stará škola“ byla uspořádána již zakladatelem muzea Břetislavem Rérychem v roce 1900. V průběhu let byla neustále doplňována a obohacována dalšími exponáty. V roce 1960 byla zapůjčena do Valdštejnského paláce v Praze a následně v roce 1964 přemístěna do zrekonstruovaného historického domu čp. 77 v Poděbradově ulici, kde se nachází dodnes. V České republice ojedinělou expozici doplnil a nově uspořádal bývalý vedoucí muzea Bohuslav Hladík.

ČLENSTVÍ A PROJEKTY

Logo FacebookMuzea a galerie na Vysočině on-lineAsociace muzeí a galerií ČRCentrální evidence sbírekeSbírkyLogo Objevuj památkyDo muzea