Úvodní stránka » Stará škola

Prohlídkové trasy: Stará škola

Doba prohlídky 45 minut.

Přístupná pouze s průvodcem.

 

Stará škola-třídaPůvodní expozice „Stará škola“ byla uspořádána již zakladatelem muzea Břetislavem Rérychem v roce 1900. V průběhu let byla neustále doplňována a obohacována dalšími exponáty. V roce 1960 byla expozice zapůjčena do Valdštejnského paláce v Praze a následně v roce 1964 byla expozice přemístěna do zrekonstruovaného historického domu čp. 77 v Poděbradově ulici, kde se nachází dodnes.

   
Stará škola-kabinetV České republice ojedinělou expozici doplnil a nově uspořádal bývalý vedoucí muzea Bohuslav Hladík. Návštěvníci mají možnost prohlédnout si zde školní třídu z roku 1866, která je vybavena původními exponáty – lavicemi, tabulí, učebnicemi, atlasy, globusy, výkresy aj. Součástí třídy je také model těžební věže. Další částí trasy je kabinet učebních pomůcek – tzv. Přírodovna s fyzikálními přístroji, mineralogickou sbírkou a s vycpanými zvířecími exponáty jako např. mořskými tvory, krokodýlem, ptáky a sbírkou brouků. Nejznámějším exponátem je dvouhlavé tele. Zajímavostí jsou dvě původní dochované černé kuchyně. Závěr prohlídky tvoří byt učitele Antonína Klusáčka s nábytkem z 19. století, hudebními nástroji a knihovnou.