Zimní spánek se nekoná!

Máme za sebou první dva týdny bez návštěvníků - odvykáme pomalu a jistě letnímu mumraji a přivykáme pět měsíců trvajícímu „sociálnímu vyloučení“ v útrobách hradu a zámku.

Ne, nečeká nás zimní spánek, jak by si snad někteří mohli myslet, i když přichází také čas vybrat si z léta odloženou, zaslouženou dovolenou :-) .

To, co na nás však čekalo už akutně, je správa sbírkového fondu, zazimování expozic a odinstalování poslední výstavy z Rérychovy galerie, kde se v pátek 10. 11. 2023 konalo zasedání Muzejní rady.

Ta je poradním orgánem ředitelky muzea a na setkání radních bylo aktuálně prezentováno hodnocení sezóny i uskutečněných akcí, dále rozpočet muzea, personální obsazení a jeho letošní proměny a v neposlední řadě výsledky návštěvnosti, která se v letošním roce dostala opět na předcovidová rekordní čísla, přičemž díky zvýšenému zájmu škol o edukační programy, stejně jako návštěvníků o výstavy, se i říjnová návštěvnost plně vyrovnala návštěvnosti měsíců červen nebo srpen. Živou diskuzi vyvolal rovněž plán výstav na další roky, neboť zájem ze strany vystavovatelů daleko přesahuje časový rozsah sezóny.

O výstupech a finálních plánek na sezónu 2024, stejně jako o tom, co se vlastně skrývá pod tím záhadným termínem „správa sbírkového fondu“, Vás budeme průběžně informovat zde i na našich sociálních sítích!