Znovu po stopách pradědečka legionáře.

Transsibiřská odysea s  Inou Píšovou.

Besedu k 110. výročí vypuknutí 1. světové války na téma cestování po Transsibiřské magistrále málem  zrušila, ale nakonec jen zpozdila, vážná dopravní anabáze na magistrále české - D1. Statečným, kteří vydrželi, autorka a pedagožka Ina Píšová, pravnučka českého legionáře Jana Kouby, vyprávěla příběh svého pradědy i zážitky z cesty vlastní, kterou podnikla se svým mužem po stopách ppradědečkova deníku.

Jímavá sonda do jedné rodinné historie, dramatický příběh českých legionářů i vtipné postřehy ze současného Ruska  - to vše si zažili naši hosté během dvouhodinové besedy, hojně prokládané komentáři publika.

Ina se přesně po sto letech vydala po stopách deníku, který její pradědeček, český legionář, sepsal během bojů na transsibiřské magistrále. Na své cestě z Moskvy do Vladivostoku měla Ina v ruce deník, v němž Jan Kouba po čtyři roky zaznamenával válečné běsy a zápas o přežití v nekonečné pustině. Zápisky, ukazující každodenní život československých legionářů v novém, mnohdy kritickém světle, jsou zároveň syrovým svědectvím o postupné ztrátě víry ve smysl celé anabáze. Expedice do mrazivé tajgy, sibiřských vesniček i vyprahlých plání východu se tak stává nejen putováním po stopách československých legií, ale především hledáním příběhu vlastní rodiny.

Vzhledem ke způsobeným komplikacím, ale především s ohledem na nadšený ohlas účastníků, jsme se s Inou Píšovou domluviĺi na repríze vyprávění, které uskutečníme někdy v říjnu - budeme Vás zavčas informovat!

Děkujeme všem účastníkům za vytrvalost a zajímavou interakci a budeme se těšit příště!

Návrh bez názvu.jpg