Archiv: Rok 2012

 
Výstavy:

Příběhy
- kresby, malby a inscenované fotografie Evy Klementové
- 1. dubna – 29. dubna 2012

Rodinné štěstí 
- děti a kočárky od doby Rakouska-Uherska dodnes
  
- 1. dubna – 29. července 2012

Včelaření 
- výstava k 85. výročí ZO ČSV v Polné s fotografiemi Jakuba Dolínka
- 13. května – 24. června 2012

Krajinomalba – Josef Rychlý
- 1. července – 29. července 2012

Obrazy a kresby – Jiří Dajč
- 4. srpna –  2. září 2012

Proměny Polné 
- výstava k 770. výročí první písemné zmínky o Polné
- od 5. srpna 2012 (stálá expozice)

Fotoklub Polná
- 8. září – 31. října 2012

Biblia sacra 
- výstava historických vazeb bible ze sbírek Městského muzea Polná a školních výukových obrázků s biblickou tematikou z 19. století
- 27. prosince 2012 – 6. ledna 2013


Akce:

Velikonoce na hradě s koulením vajec 
- přijďte se pobavit a strávit s námi příjemné sváteční odpoledne
- 8. dubna 2012

Vzpomínka na naše sousedy zmizelé před 70 lety
 
-
vystoupí skupina Klezmer z Prahy pod vedením paní Elfy Dunajové
- 27. května 2012

Příběh polenského hradu 2012
Abatyše, o lásce a smrti 
- 9. června, 7. července, 18. srpna 2012

Tajuplný večer na hradě 
- noc plná ohně, magie, soubojů a krásných tanečnic
- 7. září 2012

Pouť na hradě
- pouťový víkend s jarmarkem
- 13.–14. září 2012

Martinský trh v muzeu 
- přijďte si vyrobit perníčky v krásných dřevěných formách 
- 17. listopadu 2012

Peklo na hradě
- pekelná procházka sklepením hradu zakončená mikulášskou nadílkou
- 5. prosince 2012