635. „narozeniny“ letos „slaví“ kostel svaté Kateřiny, který mezi lety 1378-1389 postavili páni z Pirkštejna.


Tento malebný kostel nedaleko centra města se nachází na vrchu Kateřinov (zvaný také Strážná hora), na místě, kde již od počátku osídlování Vysočiny stálo strážní hradiště. Na tomto 540 metrů vysokém kopci byl během 14. století vystavěn kostel se hřbitovem, který byl zasvěcený panně a mučednici, sv. Kateřině Alexandrijské. Ač některé pověsti datují jeho vznik již do století 11., dochované prameny mluví o roku založení 1378, což z něj činí nejstarší svatostánek a druhou nejstarší dochovanou stavební památku na území Polné. Stavba, kterou inicioval mocný rod Ptáčků z Pirkštejna, původně sloužila obyvatelům blízkého hradu a okolí. Z gotické éry výstavby se dochoval například lomený portál.
 Již na počátku 15. století stával u kostela hřbitov pro obyvatele a sloužící na hradě i v blízkém sousedství. Na konci 15. století byl kostel přestavěn a rozšířen a o století později, v letech 1592-1593, byla postavena hřbitovní zeď a kostnice. Iniciátory dalších stavebních úprav svatostánku byli Žejdlicové ze Šenfeldu v roce 1605. Následná třicetiletá válka zasáhla nejen místní obyvatelstvo, ale rovněž i tento kostel, který v roce 1647 vypálila švédská vojska. V roce 1658 byl proto opraven a barokně přestavěn, zatímco o třicet let později byla postavena věž pro dva zvony. 
Ještě během 17. století mluví prameny o poustevně a místních poustevnících, kteří se starali o chod kostela. V roce 1785 přišel kostel o svou primární funkci a byl prodán Dietrichštejnům. Celých devět let pak využíval kníže František z Dietrichštejna prostor kostela jako skladiště chmele. V roce 1794 však kostel přešel zpět do držení města a začal opět sloužit svým původním účelům.
Roku 1828 byla opravena zeď hřbitova a v následujících desetiletích se opravy dočkala i samotná stavba kostela. Mezi léty 1906-1910 objevil akademický malíř Karel Ludvík Klusáček v rámci oprav pod omítkami fragmenty středověkých fresek (např. výjevy ze života Krista a sv. Kateřiny). 
Poslední větší stavební opravy se konaly v roce 1977 a po přelomu milénia se kostel již nenacházel v technicky dobrém stavu. V roce 2017 byl proto vypracován Projekt na záchranu kulturní památky „Kostel svaté Kateřiny v Polné se hřbitovem“ z Programu záchrany architektonického dědictví ČR a od roku 2018 probíhá důkladná rekonstrukce, která by měla být ukončena právě v letošním roce, kdy si připomínáme 635. výročí od jeho postavení.
Na malém hřbitově okolo kostelíku jsou uloženy ostatky mnohých obyvatel Kateřinova, ale i dalších polenských osobností – podnikatele Karla Varhánka, akademického sochaře Jana Adolfa Vítka, muzejníka Bedřich Neubauera, lékaře MUDr. Františka Záborského nebo pedagoga a muzejníka – a jednoho ze zakladatelů Spolku městského muzea v Polné – Břetislava Rérycha.