Kontaktujte nás: 567 212 336 | muzeum@muzeum-polna.cz

Výukové programy pro II. stupeň ZŠ a nižší gymnázia

 

Nabídka Městského muzea Polná pro školní rok 2019/20

 

Programy jsou zaměřeny nejen na rozšiřování znalostí z historie, ale hlavně na propojení teorie s praxí, tedy „osahání si“ dějin. Nejedná se přednášky, ale interaktivní vyučování formou dialogu a hry.   

 

1. Zlaté období českých dějin

Ponořme se do středověku, do doby vlády posledních Přemyslovců a Lucemburků do doby opevněných měst a majestátních hradů. Vhodné pro sedmé třídy ZŠ, a druhé ročníky nižšího gymnázia.

 1. část
 • Proč vznikla středověká města, kde, jak byla opevněna, jaké stavební postupy byly použity
 • Městská privilegia, dělení měst
 • Cechy, gildy - obchod a řemesla
 • Samospráva měst a její vztahy s vlastníkem – králem, šlechticem, biskupem
 • Jak byly zařízeny domy, jak se ve městech žilo.

 

Interakce: stavba středověkého města (výběr lokality, rozvržení staveb, opevnění, stavební postupy…), tradiční řemesla a příprava stravy – ukázky a interakce

 1. část
 • Hrad funkce, fortifikace, proměny v toku dějin.
 • Vznik šlechty, vztahy s poddanými, funkce erbů a pečetí
 • Významní majitelé polenského hradu, kteří ovlivňovali dění v celé zemi. (páni z Polné, Lipé, Pirkštejna, Poděbrad a Kunštátu, z Hradce, z Schönfeldu a Dietrichštejna).

 

Interakce: proměny hradu v modelu a grafikách, návrh vlastního erbu a pečeti, součásti rytířské zbroje

 

Co mohou žáci vidět: Původní prostory hradu z poloviny 13. století, fortifikační systém, dělostřelecký bastion z třicetileté války, odkryté gotické zdivo, středověký prostor pro skladování ledu, goticko-renesanční Kunštátský sál…

 

2. Tři sta let stará, ale přesto inspirující

Podívejme se do doby vlády Marie Terezie a jejího syna, kdy se společnost loučí s životem a zvyky pocházejícími ještě ze středověku a zkouší se řídit rozumem a žít osvíceně. Vhodné pro osmé třídy ZŠ, a třetí ročníky nižšího gymnázia.

Mládí dospívání a manželství Marie Terezie

 • Potíže s nástupnictvím
 • Válka o Rakouské dědictví
 • Sedmiletá válka v Evropě i severní Americe
 • Bramborová válka
 • Reformy – správní, armádní, hospodářsko-agrární, silniční, měnová, školská, trestního řádu – Constitutio criminalis Theresiana, raabizace, nevolnická povstání, II. robotní patent,
 • Josef II. – spoluvláda s matkou, rušení církevních řádů, správní reforma, zrušení člověčenství, náboženská tolerance, Všeobecný zákoník o zločinech a trestech, berní a urbariální patent
 • Leopold II. – rušení Josefových radikálních reforem, a korunovace českým králem
 • Život v době baroka, klasicismu a 19. století

 

Co mohou žáci vidět. Dietrichštejnský sál s restaurovaným barokním a klasicistním nábytkem, barokní lékárnu, kupecký krám z přelomu 18. a 19. století, výtisk Constitutio criminalis Theresiana z roku 1769, expozici řemesel z 19. století a hodin od baroka po 20. století, starou polenskou školu se zařízením z poloviny 19. století,

Interakce: Constitutio criinalis Theresiana a ukázky mučících nástrojů, psaní brkem a namáčecím perem, funkční hodinové a hrací stroje

 

3. První světová válka

Program na toto téma představí situaci ve světě na přelomu 19. a 20. století, vyzbroj armády moderními zbraněmi a I. světovou válku a dějiny každodennosti.  Vhodné pro deváté třídy ZŠ, a čtvrté ročníky nižšího gymnázia.

 

 • Rozvržení sil, Trojspolek a Dohoda
 • Franz Ferdinand de Este, Sarajevo, následky atentátu
 • Vyhlášení války Srbsku a rozšíření ve světový konflikt
 • Rozdělení front
 • Strategie a taktika, život v zákopech.
 • Jižní fronta 1914 – 18, boje na Drině o Cer se Srby, s Italy v Dolomitech, na Soči, u Caporetta, Na řece Piave
 • Západní fronta - bitvy na Marně, u Arrasu, u Ypres I
 • Dardanelské operace
 • Bitva u Verdunu, na Sommě, další boje u Ypres a Arrasu, příměří v Compiegne
 • Východní fronta – bitvy u Tannenbergu, Krašniku, boje o Lvóv, Brusilovova ofenzíva, bitva u Zborova, zhroucení fronty, mír v Brestu Litevském
 • Legie ve Francii, Itálii a Rusku

 

Co mohou žáci vidět: expozice venkovského bydlení v 19. a počátku 20. století, expozice První světová válka a čs. legie – zbraně, fotografie, helmy, dělostřelecké nábojnice a zmenšenou repliku vagonu našich legionářů na Rusi.

Interakce: práce s mapou, dohledávání osudů vojáků, jejichž jména jsou na pomnících padlým v Polné na Husově náměstí, seznámení s výzbrojí a výstrojí

 

Vyučující: Bc. Jaroslav Beneš

Interaktivní prvky: Bc. Alena Vyskočilová

Časová dotace: 2,5 až 3 hodiny

Vstup: 40,- Kč/student

Kapacita jednoho programu: 25 studentů

Program probíhá částečně v expozicích muzea (hrad, stará škola - nevytápěné místnosti) a v exteriéru hradu (nádvoří, parkán) a částečně v temperovaném přednáškovém prostoru Rérychovy galerie v muzeu, případně v Kunštátském sále hradu (duben-červen).

ČLENSTVÍ A PROJEKTY

Logo FacebookMuzea a galerie na Vysočině on-lineAsociace muzeí a galerií ČRCentrální evidence sbírekeSbírkyLogo Objevuj památkyDo muzea