Kontaktujte nás: 567 212 336 | muzeum@muzeum-polna.cz

Tradiční nabídka přednášek

Témata přednášek:

  1. Co je to muzeum?
  2. Vznik Polné, založení hradu a trhové vsi
  3. Polná v 19. století
  4. První světová válka, čs. legie a legionáři
  5. Dějiny školství, Stará polenská škola

Více k jednotlivým přednáškám:

1. Co je to muzeum?

Obsah: interaktivní prohlídka expozice historie Polné, historických hodin a depozitáře zaměřená na péči o sbírkové předměty
Přednášející: Alena Vyskočilová
Určení: I. a II. stupeň ZŠ
Pracovní list: ne

2. Vznik Polné, založení hradu a trhové vsi

Obsah: období 13.-15. století v regionálních souvislostech
Přednášející: Alena Vyskočilová, Jaroslav Beneš
Určení: II. stupeň ZŠ
Pracovní list: ne

3. Polná v 19. století

Obsah: přednáška v expozici Řemesel, Kupeckého krámu, Síně rodáků a v expozici Život na venkově přiblíží způsob života obyvatel města, významné osobnosti i zásadní události, jakými byl např. revoluční rok 1848 nebo požár města roku 1863
Přenášející: Alena Vyskočilová
Určení: II. stupeň ZŠ
Pracovní list: ano

4. První světová válka, čs. legie a legionáři

Obsah: přednáška v expozici 1. světové války a čs. legií, kde je kromě dobových artefaktů i maketa legionářského vozu „těplušky“
Přednášející: Alena Vyskočilová
Určení: II. stupeň ZŠ
Pracovní list: ano

5. Dějiny školství, Stará polenská škola

Obsah: prohlídka expozice Staré školy s výkladem zaměřeným na historii školství
Přednášející: Barbora Jarošová, Michaela Musilová
Určení: I. a II. stupeň ZŠ
Pracovní list: ano

 

Poplatek činí 20,- Kč za žáka.  

ČLENSTVÍ A PROJEKTY

Logo FacebookMuzea a galerie na Vysočině on-lineAsociace muzeí a galerií ČRCentrální evidence sbírekeSbírkyLogo Objevuj památkyDo muzea