Úvodní stránka » Prohlídkové trasy

Prohlídkové trasy: Hrad III

Prohlídkový okruh je umístěn ve druhém patře hradního traktu a je veřejnosti přístupný od roku 2009.

Jeho první částí je pracovna muzejníků z období první republiky, která seznamuje návštěvníky se vznikem, historií a fungováním polenského muzea až do součastnosti. V expozici jsou také umístěny pozdně gotické a renesanční kachle. „Síň rodáků“ přibližuje nejvýznamnější osobnosti polenských dějin – kupce a vlastence Antonína Pittnera, továrníka Karla Varhánka, spisovatelku Vlastu Pittnerovou, akademického malíře Karla Ludvíka Klusáčka, sochaře Jana Adolfa Vítka a hudebního skladatele a varhaníka Josefa Kuhna.

V otevřeném depozitáři nábytku je možné vidět vybavení neměcké a české domácnosti v našem regionu z období 30. let 20. století. Dále je zde pánský pokoj z období první republiky a jednotlivé kusy nábytku různých stylů a období.

Závěr prohlídkové trasy tvoří expozice věnovaná legiím a legionářům v rámci první světové války. Dominantou této expozice je model „těplušky“ - obytného vagonu, kterým cestovali českoslovenští legionáři přes Rusko do východoasijského Vladivostoku. V expozici jsou umístěny zbraně, vojenské vybavení, náčiní, nářadí a střelivo používané za první světové války. Na panelech je textová část věnující pozornost průběhu války, legiím včetně seznamů legionářů z Polenska.