Úvodní stránka » Napsali o nás

Setkání války a víry v muzeu Polná

http://janstepanek.com/setkani-valky-a-viry-v-muzeu-polna/

Hrad a zámek Polná - od gotiky k renesanci

V Polné se snoubí hrad a zámek do jednoho celku. Postaven kolem roku 1320 na ostrohu nad soutokem říčky Šlapanky a Ochozského potoka. V jádru se tyčila mohutná válcová věž, což dokládá nejstarší obraz Polné – veduta Georgie Houfnagla z roku 1617.

Raně gotický hrad vybudovali v polovině 13. století páni z Polné na ostrohu chráněném na západě, severu a východě rybníky. K úpravám hradu došlo ve 14. století, kdy náležel pánům z Lipé a později pánům z Pirkenštejna. Za vlády pánů z Kunštátu v letech 1464 - 1515 došlo k pozdně gotické přestavbě. Na renesanční zámek byl objekt přestavěn po požáru roku 1584. Celý hradní areál sloužil jako byty úředníků a sídlo správy panství. V roce 1794 hrad vyhořel. Ditrichštejnové již neměli zájem o jeho opravu, sídlo úřadů bylo přeloženo do přibyslavského zámku, 3. patro paláce bylo zbořeno a zbytek jen provizorně zastřešen. Torzo zámku pak bylo pronajímáno jako byty a sloužilo též jako skladiště. V roce 1922 získalo zámek město Polná.

[ čtěte více - portál "Kudy z nudy" ]