Němcová a Vítek nově na polenském zámku

 Pomník Boženy Němcové na nádvoří polenského zámku nese nejen životopisná data významné české spisovatelky, ale i jméno autora sochy, polenského rodáka Jana Adolfa Vítka. S původním návrhem se Vítek účastnil soutěže na pomník v Praze v roce 1940. Teprve nyní se však toto dílo dočkalo odlití do bronzu a umístění v areálu zámku v Polné, kde bylo slavnostně odhaleno 21. června. Současně se uskutečnila i vernisáž výstavy díla Jana Adolfa Vítka a představen byl katalog k této výstavě.

 Jan Adolf Vítek patřil ve 40. letech 20. století k uznávaným umělcům. Svou tvorbou reagoval na uzavření českých vysokých škol, lidickou tragédii a další válečné události. Plastiky Máří Magdaleny či Jana Křtitele patří k vrcholným dílům jeho tvorby, ač sám se považoval za ateistu. Je autorem sochy mistra Jana Husa v Novém Městě na Moravě či sochy vojáka v Památníku Československého armádního sboru na Dukle. Plastika Ecce homo dle autorova vlastního návrhu se stala i jeho náhrobkem. Zemřel na infarkt v pouhých padesáti letech.

 Výstava představuje 31 Vítkových děl rozdělených do tří tematických skupin – Bůh a víra, člověk a symbol, pomníky a památníky. Najdete ji v Městském muzeu Polná, které sídlí v zámku. Přístupná je denně kromě pondělí 9-12 a 13-17 hodin.


Muzeum v Polné vydává knihu o sochaři Vítkovi

Osudy polenského sochaře Jana Adolfa Vítka i jeho celoživotní tvorbu připomíná letos v hlavní sezóně Městské muzeum Polná. Impulsem k výstavě a vydání publikace bylo zakoupení více než čtyřiceti soch a sochařských skic tohoto autora do sbírek muzea v loňském roce. Tím došlo k významnému rozšíření fondu, který umožnil podívat se celistvě na tvorbu tohoto polenského rodáka. V roce 2016 navíc završilo muzeum první desetiletí své novodobé samostatné existence a lze říci, že právě soubor Vítkova díla je možné považovat za nejvýznamnější sbírkový přírůstek tohoto období. 

Předčasná Vítkova smrt ukončila slibnou kariéru umělce, ale byla také jednou z příčin, že byl odbornou veřejností léta opomíjen. Letošní výstava a kniha o Janu Adolfu Vítkovi, jejíž úvodní text napsal Mgr. Jan Štěpánek, by měla tento stav napravit.

Výstava je otevřena od 22. června do 27. srpna, a to denně kromě pondělí 9-12 a 13-17 hodin. Knihu o J. A. Vítkovi zakoupíte v pokladně muzea.


Katalog Jan Adolf Vítek

Více o autorovi publikace na www.janstepanek.com


Fotogalerie z odhalení sochy a vernisáže
Tisková zpráva ke stažení (formát doc)
ČLENSTVÍ A PROJEKTY

Logo FacebookMuzea a galerie na Vysočině on-lineAsociace muzeí a galerií ČRCentrální evidence sbírekeSbírkyLogo Objevuj památkyDo muzea