Úvodní stránka » Informace

Pracovníci Městského muzea Polná, příspěvkové organizace plní úkoly vyplývající ze zákona 122/2000 Sb. a jeho novely z roku 2004. Tento zákon a metodický pokyn stanovují, jak postupovat při ochraně a správě sbírek muzejní povahy.

Hlavním úkolem zaměstnanců muzea je pečovat o sbírkový fond, doplňovat jej a tím zvyšovat jeho vypovídací hodnotu o sbírkotvorném regionu Polensko jako celku. Mezi zákonem předepsanými povinnostmi je zpřístupnění sbírkového fondu formou expozic, výstav a přednášek. Sbírkový fond Městského muzea Polná slouží rovněž badatelům z řad laické i odborné veřejnosti, který jsou povinni pracovníci muzea na požádání vyhledat a předložit.

Podobnější informace o činnosti muzea a jeho zaměstnanců najdete v koncepci muzea a výročních zprávách z jednotlivých let (výroční zprávy z roku 2013 a starší jsou na požádání k nahlédnutí v kanceláři muzea).

 

Koncepce muzea

Koncepce muzea pro období 2015-2019
[ čtěte více ]

 

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2017
[čtěte více


Výroční zpráva za rok 2016
[ čtěte více ]


Výroční zprava za rok 2015
[ čtěte více ]


Výroční zpráva za rok 2014
[ čtěte více ]


Rozpočty

Návrh rozpočtu na rok 2017
[ čtěte více ]


Návrh rozpočtu na rok 2018
[ čtěte více ]