Kontaktujte nás: 567 212 336 | muzeum@muzeum-polna.cz

Informace, koncepce, výroční zprávy, rozpočty

Pracovníci Městského muzea Polná, příspěvkové organizace plní úkoly vyplývající ze zákona 122/2000 Sb. a jeho novely z roku 2004. Tento zákon a metodický pokyn stanovují, jak postupovat při ochraně a správě sbírek muzejní povahy.

Hlavním úkolem zaměstnanců muzea je pečovat o sbírkový fond, doplňovat jej a tím zvyšovat jeho vypovídací hodnotu o sbírkotvorném regionu Polensko jako celku. Mezi zákonem předepsanými povinnostmi je zpřístupnění sbírkového fondu formou expozic, výstav a přednášek. Sbírkový fond Městského muzea Polná slouží rovněž badatelům z řad laické i odborné veřejnosti, který jsou povinni pracovníci muzea na požádání vyhledat a předložit.

Podobnější informace o činnosti muzea a jeho zaměstnanců najdete v koncepci muzea a výročních zprávách z jednotlivých let (výroční zprávy z roku 2013 a starší jsou na požádání k nahlédnutí v kanceláři muzea).

 

Koncepce muzea:

Koncepce muzea pro období 2020-2024, více »

Výroční zprávy:

Výroční zpráva za rok 2019, více »

Výroční zpráva za rok 2018, více »

Výroční zpráva za rok 2017, více »

Výroční zpráva za rok 2016, více »

Výroční zpráva za rok 2015, více »

Výroční zpráva za rok 2014. více »

Rozpočty:

Návrh rozpočtu na rok 2018, více »

Návrh rozpočtu na rok 2017, více »

ČLENSTVÍ A PROJEKTY

Logo FacebookMuzea a galerie na Vysočině on-lineAsociace muzeí a galerií ČRCentrální evidence sbírekeSbírkyLogo Objevuj památkyDo muzea