Úvodní stránka » Hrad II - trasa historická

Prohlídkové trasy: Hrad II - trasa historická

Doba prohlídky: 50 - 60 minut

Přístupná pouze s průvodcem.

 

V rámci prohlídkoNádvořívé trasy "Hrad II" jsou návštěvníci seznámeni s historií polenského hradu a etapami jeho stavebního vývoje od gotiky po baroko. Hrad prošel renesanční přestavbou v 2. polovině 16. století za pánů z Hradce. Barokní úpravy provedli Ditrichštejnové v 2. polovině 17. století a na začátku 18. století. V roce 1794 objekt vyhořel, přestal být obýván, chátral a v polovině 19. století byl zčásti odbourán. Dnešní podobu získal díky rekonstrukcím za první republiky a po roce 1989.

 

Erbovní sálV prvním sále – "Erbovním", je výklad zaměřen na jednotlivé majitele polenského panství. V následujícím "Ditrichštejnském" sále je věnována pozornost posledním majitelům - rodu Ditrichštejnů.

 


 

Kunštátský sálV "Kunštátském" sále je možné zhlédnout pozdně gotické stropy s křížovou a hřebínkovou klenbou, a dozvědět se podrobnější informace o historii hradu v době vlády krále Jiřího z Poděbrad. Další dvě místnosti prohlídkové trasy jsou věnovány měšťanskému bydlení a historizujícím stylům 19. století.

 

  

Pracovna muzejníkůNásleduje historie hradu ve 20. století ve fotografii.  Obnovená „Síň rodáků“ přibližuje nejvýznamnější osobnosti polenských dějin – kupce a vlastence Antonína Pittnera, továrníka Karla Varhánka, spisovatelku Vlastu Pittnerovou, akademického malíře Karla Ludvíka Klusáčka, sochaře Jana Adolfa Vítka a hudebního skladatele a varhaníka Josefa Kuhna.

 


 

Život na venkově

Expozice "Život na venkově" přibližuje život venkovského obyvatelstva zejména v 18. a 19. století. Panely s informacemi a fotografiemi jsou doplněny náčiním užívaným v domácnostech v minulých 200 letech a vybavením venkovské domácnosti z 19. století. Dále se v expozici nachází zařízení německé a české kuchyně z našeho regionu z 30. let 20. století.

 


 

Legionářský vagón

Závěr trasy je věnován 1. světové válce, legiím a legionářům. Dominantou této expozice je model „těplušky“ - obytného vagonu, kterým cestovali českoslovenští legionáři přes Rusko do východoasijského Vladivostoku. V expozici jsou umístěny zbraně, vojenské vybavení, nářadí a střelivo používané za první světové války. Na panelech je textová část věnující pozornost průběhu války a jejímu dopadu na obyvatele Polenska.