Prohlídkové trasy: Hrad I – řemesla

Doba prohlídky: 50–60 minut

Přístupná pouze s průvodcem

 

Tato trasa prochází suterénem a prvním nadzemním podlažím hradu, zahrnuje lapidárium, lékárnu „U Černého orla“, kupecký krám a expozici starých řemesel.

Lapidárium je umístěno v prostoru hradního suterénu. Ve dvou místnostech jsou uloženy především kamenné artefakty – pozůstatky zbořených částí hradu (části ostění, slepé kružby, kuželková balustráda atp.), několik náhrobníků a smírčích kamenů, kostelní pokladnička na milodary z období gotiky, části bývalého hradního mlýna… Za pozornost stojí klenutý strop ze 13. století.

Lékárna U Černého orla představuje jednu z ojedinělých lékárnických expozic na našem území. Většina vystavovaných předmětů pochází z původní lékárny na polenském náměstí; expozici tvoří oddělení oficíny, materiálky a laboratoře. Mobiliář pochází z přelomu 18. a 19. století. Z vybavení možno jmenovat nádobky na uchování léčiv – tzv. srdcovky, stojatky a další, dřevěné nádoby a krabice na sušené byliny vyzdobil polenský malíř Karel Kasal. Nedílnou součástí expozice je i veškeré lékárnické náčiní včetně vybavení laboratoře (křivule, lis na byliny, sušička ad.).

Kupecký krám je umístěn stejně jako expozice řemesel v přízemí hradní části areálu. Vybavení z první poloviny 19. století pochází z obchodu polenské rodiny Chlebečkovy. Znakem krámu je dřevěná plastika dvouocasé mořské panny. K vidění jsou např. zásobnice na kávu, cukrářské kleště, různé druhy vah i s kamennými závažími, kameninové lahve na minerální vody atp.

Expozice řemesel seznamuje návštěvníky s řemesly pekaře, perníkáře, řezníka, ševce, hrnčíře a kamnáře. Rozsáhleji jsou prezentována řemesla zabývající se zpracováním látek a dřeva. U každého řemesla jsou vystaveny charakteristické pracovní nástroje (kupř. šindelářský dědek či vlk, barvířský kotel a koule, tesařský „macek“, tkalcovský stav…) a výrobky. Hladomorna je drobnou expozicí, zpřístupněnou již od dvacátých let 20. století. Nachází se v místě někdejší hradní lednice.

Součástí trasy je také prostor bývalé hradní ledárny, prezentované jako tzv. hladomorna.

ČLENSTVÍ A PROJEKTY

Logo FacebookMuzea a galerie na Vysočině on-lineAsociace muzeí a galerií ČRCentrální evidence sbírekeSbírkyLogo Objevuj památkyDo muzea