Granty

Rok 2008

1.

Název projektu: restaurování synagogální opony
Grantový program: Nadace na záchranu židovských památek při Židovském muzeu v Praze
Výše dotace: 56.000, - Kč
Projekt byl dále podporován příspěvky sponzorů.
Výstup: opona je součástí stálé expozice Městského muzea v Polné

 

2.
Název projektu: restaurování praporu Národní stráže z r. 1848
Grantový program: Klenotnice Vysočiny 
(z Fondu Vysočiny, Krajský úřad kraje Vysočina)
Výše dotace: 57.400,- Kč (60% celkového objemu nákladů) 
Výstup: restaurovaný prapor je každoročně pravidelně
krátkodobě vystavován v „síni rodáků“ - stálé expozici muzea

 

Rok 2009

1.
Název projektu: Zajištění hardwaru a softwaru pro knihovnu Městského muzea Polná
Grantový program: VISK3 (Veřejné informační služby knihoven, Ministerstvo kultury ČR) 
Výše dotace: 32.000,- Kč (70% celkového objemu nákladů) 
Výstup: knihovna Městského muzea v Polné je veřejnou knihovnou zpracovávající svůj fond v knihovním systému Clavius, nový hardware usnadnil práci badatelům i veřejnosti, knihovna je schopna zajistit veřejnosti přístup k internetu (dle podmínek pro registraci veřejných knihoven)

2.
Název projektu: Restaurování souboru hrobového inventáře rodu Žejdliců ze Šenfeldu 
Grantový program: ISO-D (Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví – preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí, Ministerstvo kultury ČR)
Výše dotace: 51.000,- Kč (50% celkového objemu nákladů)
Výstup: záchrana cenné památky z r. 1619, prezentace veřejnosti bude probíhat krátkodobými periodickými výstavami (vyšší nároky na fyzikální faktory při vystavování)

3.

Název projektu: Pořízení odvlhčovačů pro expozice 
Grantový program: ISO-D (Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví – preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí, Ministerstvo kultury ČR) 
Výše dotace: 24.000,- Kč (50% celkového objemu nákladů) 
Výstup: zajištění regulace vlhkosti ve stálých expozicích „Historie hodin a hodinářství“ a „Stará škola“